Upgrade TOPO Czech 2015

  • turistická mapa ČR v měřítku 1:25.000
  • u kompatibilních přístrojů podporuje ActiveRouting
  • více než 45.000 km turistických tras a 39.000 km cyklotras
  • silniční a uliční síť, zpevněné i nezpevněné cesty
  • databáze bodů zájmu (POI)

Tento produkt už není v nabídce!

MAPU0009
  • Popis produktu
  • Obsah balení

Details

Tato verze mapy je k zakoupení pouze na prodejnách gpscentrum, mapu nelze instalovat do PC, práce je možná pouze pomocí programu Basecamp (a s navigací připojenou k počítači). Mapu lze pouze stáhnout do navigace, není dodávána ani na CD či datové kartě.

Turistická mapa TOPO Czech Light je určena pro navigaci a orientaci při turistických nebo sportovních aktivitách.

NÁKUP MAPY

Mapu lze zakoupit buď on-line na stránkách výrobce (pouze platba kartou) nebo osobněna všech prodejnách gpscentrum. Pro registraci je nutné:

  1. přinést přístroj, na který se mapa bude kupovat (pokud přístroj ještě nemáte registrovaný, je nutné přinést i registrační klíč turistické mapy, který naleznete na víčku krabičky od přístroje)
  2. registrace mapy trvá přibližně 10 minut (upgrade musí být registrován, samostatný kód nelze prodat)
  3. nahrání mapy trvá cca 30 minut za poplatek 200 Kč

Mapa je vytvořena s cílem podat vyčerpávající informace o mapovaném území, přihlíží se hlavně k prostorové přesnosti a hustotě cestní sítě. Dalším cílem je zachycení většiny bodů interpretující místa, která mohou být zajímavá nebo důležitá pro různé typy turistiky. Obsahuje nepřeberné množství prostorových informací o komunikacích, plošném rozmístění krajinných prvků a bodech zájmu. 

Mapa obsahuje informace o uspořádání terénu, vodních prvků, vegetace a chráněných územích, komunikační sítě, budov, bodů uživatelského zájmu a další. Mapa take zahrnuje přibližně 0,5 km široký pás vně hranic ČR. Nosným tematickým podkladem je síť turistických značených tras, místních značených tras, naučných stezek a cyklotras, včetně rozcestníků.