Příjem dopravního zpravodajství

Kabely jsou pro větší přehlednost roztříděny podle účelu použití:

napájecí, datové, kombinované, příjem dopravního zpravodajství, ostatní