Reklamační řád

I. Reklamační řád

Reklamační řád pro reklamaci výrobků a služeb zprostředkované právnickou osobou gpscentrum s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 146152, se sídlem Svatoplukova 549/15, 128 00 Praha 2, IČO: 28500466, DIČ CZ28500466.

  • 1.1. Reklamaci je možné uplatnit na adrese provozovny GPSCENTRUM, Svatoplukova 15, Praha 2. Reklamované zboží je možné předat osobně nebo prostřednictvím přepravce.
  • 1.2. Součástí reklamace musí být písemný popis vad, které jsou předmětem reklamace. V reklamaci je nutné doklad o zakoupení (účtenku, fakturu), ke které se reklamace vztahuje.
  • 1.3. Lhůta pro vyřízení reklamace se začíná počítat ode dne následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.
  • 1.4. Reklamační oddělení vyřeší reklamaci v co nejkratším termínu a podá zákazníkovi zprávu o výsledku reklamačního řízení. Reklamace bude zpracována nejpozději do 30 dnů ode dne podání reklamace.
  • 1.5. Náhrada škody se děje formou výměny zboží za nové, nebo dobropisem.

II. Výměna zboží

  • 2.1 Zákazník může bez udání důvodu vrátit již odebrané zboží, případně vyměnit za jiné bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží.
  • 2.2 Aby mohlo být zboží přijato, musí být dále prodejné, nepoškozené a nepoužité, s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu provozovny prodávajícího. V době vrácení musí být zboží v nabídce společnosti.
  • 2.3. S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné další poplatky.

Obchodní podmínky